Karakterbegrunnelse

For karakterbegrunnelse ta direkte kontakt med sensor på e-post: Olav Vassend <olav.vassend@psykologi.uio.no>

Oppgi emnekode, kandidatnummer og telefonnummer i tilfelle sensor ønsker å gi muntlig tilbakemelding. Frist for å be om karakterbegrunnelse er en uke.

Publisert 21. mai 2013 13:23