Pensum/læringskrav

Hovedbok

A.Carr (2015). The handbook of child and adolescent clinical psychology. 2. Ed. London: Routledge.

Kap. 2 Influences on problem development;

Kap. 3 Classification, epidemiology and treatment effectiveness;

Kap. 4 The consultation process and intake interviews;

Kap 10. Conduct problems;

Kap 11. Attention and overactivity problems;

Kap. 12. Fear and anxiety problems;

Kap. 13 Repetion problems;

Kap 14 Somatikk;

Kap. 16 Mood disorders;

Kap. 17 Anorexia and bulimia nervosa;

Kap. 18 Psychosis;

Kap. 19 Physical child abuse;

Kap. 20 Emotional abuse and neglect;

Kap. 21. Sexual abuse;

Kap. 24 Grief and bereavement


Artikler på nett

@ Fjermestad, K., McLeod, B. D.,Tully, C. B.,Liber, J. M. (2016). Therapist Characteristics and Interventions: Enhancing Alliance and Involvement with Youth. I: Maltzman, S. (red). The Oxford Handbook of Treatment Processes and Outcomes in Psychology. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199739134.001.0001/oxfordhb-9780199739134-e-11?print=pdf  

@ Goldbeck L, Jensen TK (2017) The Diagnostic Spectrum of Trauma-Related Disorders in Children and Adolescents. I: Landolt MA, Cloitre M, Schnyder U (red) Evidence-Based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents. Springer International Publishing, pp 3-28.https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-46138-0_1.pdf 

Artikler i kompendium

Rutter, M. et al (2015). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Oxford: Blackwell Science. 7th edition.

Kap 1. Development and psychopathology: A life course perspective.

Kap. 2. Diagnosis, diagnostic  formulations, and classification.

Kap. 58. Disorders of attachment and social engagement.

Kap 59. Posttraumatic stress disorder.

Kap. 64 Suicidal behavior and self-harm.

Cummings, E.M., Davies, P.T, Campbell, S.B. (2000). Developmental Psychopathology and family process. New York, London:The Guilford Press Kap1: "What is Developmental Psychopathology" (17-34) Kap 4: "Pathways in development" (94-123)

Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts. NY, London: The Guildford Press. Kap 2: "Case conceptualization". (11-33)

Hansen, B.R. (2011). "Møte med barnet. Klinisk intervjuing av barn i et intersubjektivt perspektiv".Kap.5. I : A.v.d. Lippe & M.H. Rønnestad (red.). Det kliniske intervjuet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (94-152).

 

Del 2

Hovedbøker

H. Haavind & H Øvreeide (red) (2016). Barn og unge i psykoterapi. Oslo, Gyldendal akademiske.

Bind I:
Kap.3: Haavind, H. «Involvering og representasjon i den utviklingsrettede samtalen».
Kap. 5: Mæhle, M. «Utviklingspsykologisk kunnskap som ramme og forutsetning for klinisk arbeid med barn».
Kap. 6: Nilsson, M., Syverstad, A., Wie Torsteinsson, V., «Jo flere vi er sammen»
Kap. 7: Bengtson, M. "Ungdommens prosjekt".
Kap. 9: Mauseth, T. «Den unges plass og betydning i multisystemisk behandling av antisosiale atferdsforstyrrelser».
Kap. 10: Moe. V., Lindberg, A., Grette, R., Smith, L. «Tidlig hjelp og utviklingsstøtte til sped- og småbarn».

Bind II:
Kap. 2: Apeland, A. «Endres foreldrene, endres barnet».
Kap. 4: Grova, B. «Tilpasset bruk av kognitive metoder i terapi med barn og ungdom».
Kap. 5: Øvereide, H., Hafstad, R. «Det tredje ansikt i barnets relasjoner». 
Kap. 7: Nilsson, M. & Trana, H. "Fra fastlåste til bevegelig». 
Kap. 9: Mossige, S. «Metaforer og fortellinger som terapeutiske redskaper».
Kap. 11: Jensen, T. K. «Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden»- Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom?»

Sunderland, M. (2000). Using story telling as a therapeutic tool with children. London:Speechmark.

Tanum Johns, U. og Svendsen, B. (2016). Håndbok i intersubjektiv barneterapi (TIB). Fagbokforlaget (100 sider).

Artikler i kompendium

Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts. NY, London: The Guildford Press. Kap 6: "Identifying and connecting feelings and thoughts". (82-102) Kap 12: "Working with anxious children". (218-260)

Shirk, S. R. & Russel, R.L. (1996). Change processes in child psychotherapy. Revitalizing treatment and research. NY: Guildford Press. Kap 1: "The domain of child psychotherapy".(5-43)...38 s

Wachtel, E.F. (1994): Treating troubled children and their families, New York: Guilford Kap 1. "The child as an individual: An introduction to child in family therapy".19 s Kap.2. "Meeting with parents alone: Understanding their concerns". 22 s Kap 3. "Getting the most out of family meetings". 31 s

Artikler på nett

Braarud, H,C. & Nordanger, D.Ø. (2011). Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48 (10),968-972

Curry J.F. & Allison E. Meyer, A.E.: Cognitive Behavioral Treatment of Youth Depression in, in Kendall, P. C. (Ed) (3rd edition) “Cognitive therapy with children and adolescents: A casebook for clinical practice”. New York: Guilford. In Press.

 

Publisert 30. apr. 2018 13:31 - Sist endret 30. apr. 2018 13:31