Pensum/læringskrav

Del 1

Rutter, M. et al (2008). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. Oxford: Blackwell Science: Kap 2: (Klassifisering) Kap 4: (Diagnose) Kap 13: (utv.psykopat.) Kap 14: (temperament) Kap 19: (Strukt. Intervju) Kap 20: (rating scales) Kap 21: (kogn test) Kap 34: (ADHD) Kap 35: (Conduct) Kap 37: (depresjon) Kap 39: (angst) Kap 41: (Spiseforst.) Kap 46: (Autismespekter) Kap 47: (Språk) Kap 49: (Intellectual disability) Kap 55: (Tilknytningsforstyrrelser) ..294 s

A.Carr (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology. London: Routledge. Kap 1 Normal development (3 – 39) Kap 2. Influences on problem development (40 – 78) Kap 7 Toileting problems (225-257) Kap 19 Vold og mishandling (900-934) Kap 20 Emosjonel mishandling (936-963) Kap 21 Seksuelle overgrep (965-1021)

Artikler i kompendium

Cummings, E.M., Davies, P.T, Campbell, S.B. (2000). Developmental Psychopathology and family process. New York, London:The Guilford Press Kap1: "What is Developmental Psychopathology" (17-34) Kap 4: "Pathways in development" (94-123)

Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts. NY, London: The Guildford Press. Kap 2: "Case conceptualization". (11-33)

Del 2

H.Haavind & H Øvreeide (red) (2007). Barn og unge i psykoterapi. Bind 1 Samspill og utviklingsforståelse. Oslo, Gyldendal akademiske. Kap. 2: Svendsen, B. "Utvikling av allianse i psykoterapi med barn". Kap. 6: Bengtson, M. "Ungdommens prosjekt". Kap. 9: Jensen, Tine K. "Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom som har vært utsatt for traumer?"

Sunderland, M. (2000). Using story telling as a therapeutic tool with children. London:Speechmark. 87 s

Artikler i kompendium

Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts. NY, London: The Guildford Press. Kap 6: "Identifying and connecting feelings and thoughts". (82-102) Kap 12: "Working with anxious children". (218-260)

Hansen, B.R. (2002). "Møte med barnet. Klinisk intervjuing av barn i et intersubjektivt perspektiv". I M.H. Rønnestad & A.v.d. Lippe (red.). Det kliniske intervjuet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (185-216). 32 s

Haugvik, M. & Johns, U.T. (2006). "Betydningen av felles fokus i tidsavgrenset psyko-terapi med barn". Tidsskrift for Norsk psykologforening, 43. (19-29). 10 s

Haavind, H. (2007). "Involvering og representasjon i den utviklingsrettede samtalen". I:H.Haavind & H Øvreeide (red) Barn og unge i psykoterapi. Bind 2 Samspill og utviklingsforståelse. Oslo, Gyldendal akademiske. (25 – 54).29 s

Nilsson, M. & Trana, H. (2007). "Fra fastlåste til utviklingsstøttende dialoger. Terapeutens opplevelse av kaos og mestring i samtaler med barn og foreldre". I:H.Haavind & H Øvreeide (red.) Barn og unge i psykoterapi. Bind 2 Terapeutiske framgangsmåter og forandring. Oslo, Gyldendal akademiske.(55 – 77). 22 s Shirk, S. R. & Russel, R.L. (1996). Change processes in child psychotherapy. Revitalizing treatment and research. NY: Guildford Press. Kap 1: "Theoretical and empirical foundations of child psychotherapy".(5-43)...38 s Kap 9: "Formulation-guided child psychotherapy": Case Studies. (297-329). 33 s

Slade, A. (1994). "Making meaning and making believe: Their role in the clinical process". I A. Slade & D.P. Wolf. Children at play. Clinical and developmental approaches to meaning and representation. NY, Oxford: Univ. Press. (81-105). 24 s

Wachtel, E.F. (1994): Treating troubled children and their families, New York: Guilford Kap 1. "The child as an individual: An introduction to child in family therapy".19 s Kap.2. "Meeting with parents alone: Understanding their concerns". 22 s Kap 3. "Getting the most out of family meetings". 31 s

Totalt antall sider: 1057

Publisert 18. nov. 2010 14:14 - Sist endret 18. nov. 2010 14:15