Semesterside for PSYC6100 - Høst 2018 - Termin 2

VIKTIG INFORMASJON OM INNLEVERING AV HOVUDOPPGÅVER HØST 2018

Studentar som skal levere hovudoppgåve i PSYC6100 høsten 2018 må laste hovudoppgåve med vedlegg i både INSPERA og Studentweb (DUO) innan tidsfrist.

Innlevering i Inspera:

Logg inn her: https://uio.inspera.no/

  • Riktig filformat er PDF.
  • Du kan berre laste opp 1 fil. PDF-fila du lastar opp må innehalde oppgåve og alle vedlegg. 
  • Siste versjon du lastar opp blir automatisk levert når tidsfristen har går ut.
  • Du skal ikkje skrive kandidatnummer i masteroppgåve/innlevering.  

Innlevering i Studentweb (DUO):

www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/innlevering/inde...

5. okt. 2018 07:47