Beskjeder

Publisert 4. mars 2008 18:05

Hvilken mal skal brukes ved skriving av hovedoppgaven? Se valgmulighetene under Sidetall, font og format i Retningslinjer og krav til hovedoppgaven.

Publisert 28. feb. 2008 14:54

Hovedoppgaveforberedende seminar for studenter som er i hovedpraksis v08 og som planlegger å følge normal studieprogresjon høsten 2008: 8. april kl. 9.15-15, Aud 3, HS