Hovedoppgaveforberedende seminar for studenter som …

Hovedoppgaveforberedende seminar for studenter som er i hovedpraksis v08 og som planlegger å følge normal studieprogresjon høsten 2008: 8. april kl. 9.15-15, Aud 3, HS

Publisert 28. feb. 2008 14:54 - Sist endret 4. mars 2008 18:10