Semesterside for PSYC6100 - Vår 2015

Alle studenter som skal levere inn hovedoppgaven denne våren må fylle ut dette skjemaet:

https://nettskjema.uio.no/answer/63913.html

Frist er 1.februar.

Dette er en obligatorisk komponent.

23. jan. 2015 13:33