Beskjeder

Publisert 23. jan. 2015 13:33

Alle studenter som skal levere inn hovedoppgaven denne våren må fylle ut dette skjemaet:

https://nettskjema.uio.no/answer/63913.html

Frist er 1.februar.

Dette er en obligatorisk komponent.