Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. april

Eksamensordning

Hovedoppgave.

Innleveringsfrist: 18. april kl. 14:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 17:54