Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. april

Eksamensordning

Hovedoppgave.

Utlevering av oppgaven: 10. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 17. april kl. 14:00

Prosjektbeskrivelse

Veiledningsavtale

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 14:23