Beskjeder

Publisert 3. des. 2009 13:15

PSYKOLOGISK INSTITUTT HAR GLEDEN AV Å KUNNE INVITERE ALLE EKSAMENSKANDIDATENE MED FAMILIE TIL UTDELING AV VITNEMÅL.

Tid: Torsdag 17. Desember kl 17, Sted: aud. 4, Forskningveien 3A - inngang 2

Publisert 15. okt. 2009 17:28

På orienteringsmøtet om praktikum for de som starter våren 2010 ble det delt ut følgende informasjon og påmeldingsskjema. Det ble bestemt på møtet at kullkontakten Ingvild Hidle foretar fordelingen og fristen for alle til å sende beskjed til henne om praktikumsønsker er søndag 18. oktober kl. 08.00. Alt sendes til: ingvilh@student.uio.no og så overrekker hun meg fordelingen til endelig oppstykking i grupper innen onsdag 21. oktober kl. 10.00.