Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

27. oktober

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

hjemmeeksamen

2. november kl. 09:00 til 10. november kl. 14:00

Oppgaveteksten hentes i ekspedisjonen mandag 2. november fra kl. 09.00. Oppgaven leveres i 3 eks. sammen med obligatorisk erklæring. Sensur på skriftlig eksamen 01.12. kl. 14.00 på studnetweb.

Merk! Innlevering er tirsdag 10. november.

muntlig

2. desember

Karakter før muntlig legges på studentweb.

Dato for muntlig eksamen 2. (event. 2. og 3.) desember, dato for muntlig eksamen kan bli endret.

Plan for muntlig eksamen vil bli sendt.

Vitnemålsutdeling 17.12. kl. 1700 aud. 4

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.