Undervisning - tid og sted

BFT: Klinikk for barne- og familieterapi

Undervisning for BFT skjer på Studentklinikken Nic Waals institutt. De som ikke har fått med seg forelesningen tidligere) skal ha forelesning med Siri Jensen på NWI om journalskriving 10. september kl. 1415-1600. Oppmøte i resepsjonen på Nic Waals institutt

Gruppe 1 - Bjørg Grova V09

 • Mandag kl. 09:00 -12:00 ( i perioden 24. august til 23. november)

Gruppe 2 - Anne Mari Torgersen V09

 • Torsdag kl. 09:00 -12:00 ( i perioden 27. august til 26. november)

DT: Klinikk for dynamisk terapi

Gruppe 1 - Jon Monsen V09

 • Fredag kl. 09:15 -11:45 ( i perioden 28. august til 6. november)

  Rom: Monsens kontor V02-07

Gruppe 2 - Bjørn Killingmo V09

 • Onsdag kl. 14:15 -16:45 ( i perioden 26. august til 4. november)

  Rom: Killingmos kontor S02-27

Gruppe 3 - Ellen Hartmann V09

 • Onsdag kl. 09:15 -11:45 ( i perioden 19. august til 4. november)

  Rom: Hartmanns kontor V02-01

Gruppe 4 - Liv Aalen V09

 • Onsdag kl. 08:30 -11:45, V206 Terapirom Harald Schjelderups hus ( i perioden 26. august til 4. november)

Liv Else Aalen

SKT: Klinikk for systemisk og kognitiv terapi

Gruppe 1 - Hanne N. Simonsen V09

 • Mandag kl. 16:30 -18:45, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus ( i perioden 24. august til 23. november)

Gruppe 2 - Guro Øiestad V09

 • Mandag kl. 09:15 -12:00, S211 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S213 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus ( i perioden 24. august til 23. november)

Gruppe 3 - Kirsten Benum V09

 • Torsdag kl. 13:15 -16:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus ( i perioden 27. august til 26. november)

Kirsten Benum

Gruppe 4 - Marina Hvistendahl V09

 • Tirsdag kl. 09:15 -12:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus ( i perioden 25. august til 24. november)

Gruppe 5 - Eva Axelsen V09

 • Mandag kl. 12:15 -15:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus ( i perioden 24. august til 23. november)

Undervisningsklinikk kull-V09

Undervisningsklinikk - BFT

 • Onsdag kl. 14:00 -15:45 ( i perioden 9. september til 25. november)

Undervisningsklinikk - DT

 • Onsdag kl. 12:15 -13:45 ( i perioden 9. september til 25. november)

Undervisningsklinikk - SKT

 • Onsdag kl. 14:00 -15:45 ( i perioden 9. september til 25. november)

På infomøtedagen onsdag 12. august møter nye DT-terapeuter opp i aud. 2 mot slutten av infomøtet til 7. semester (møtet er fra kl. 1515-1800, terapeutene møter kl. 1700). Hensikten er å koordinere praktikumsgrupper med testere.

BFT: Klinikk for barne- og familieterapi

Undervisning for BFT skjer på Studentklinikken Nic Waals institutt. Alle skal ha forelesning med Siri Jensen på NWI om journalskriving 10. september kl. 1415-1600. Oppmøte i resepsjonen på Nic Waals institutt

Gruppe 1 - Toril Strømsnes H09

 • Tirsdag kl. 09:00 -12:00 ( i perioden 1. september til 8. desember)

Gruppe 2 - Marianne Andersen H09

 • Mandag kl. 15:15 -18:15 ( i perioden 24. august til 7. desember)

DT: Klinikk for dynamisk terapi

Gruppe 1 - Jon Monsen H09

 • Torsdag kl. 09:15 -11:45 ( i perioden 27. august til 10. desember)

  Rom: Monsens kontor V02-07

Gruppe 2 - Anders Zachrisson H09

 • Tirsdag kl. 13:15 -16:30 ( i perioden 25. august til 8. desember)

  Rom: Zachrissons kontor V02-12

Gruppe 3 - Anders Zachrisson H09

 • Mandag kl. 14:15 -16:45 ( i perioden 24. august til 7. desember)

  Rom: Zachrissons kontor V02-12

Gruppe 4 - Tormod Berg H09

 • Torsdag kl. 10:30 -13:00, V206 Terapirom Harald Schjelderups hus ( i perioden 27. august til 10. desember)

Tormod Berg

SKT: Klinikk for systemisk og kognitiv terapi

Gruppe 1 - Sissel Reichelt H09

 • Onsdag kl. 09:15 -12:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus ( i perioden 2. september til 9. desember)

Sissel Reichelt

Gruppe 2 - Eva Axelsen H09

 • Torsdag kl. 13:15 -16:00, S211 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S213 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus ( i perioden 3. september til 10. desember)

Eva Karin Axelsen

Gruppe 3 - Kirsten Benum H09

 • Tirsdag kl. 13:15 -16:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus ( i perioden 1. september til 8. desember)

Kirsten Benum

Gruppe 4 - Kirsten Benum H09

 • Mandag kl. 13:15 -16:00, S211 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S213 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus ( i perioden 31. august til 7. desember)

Kirsten Benum

Gruppe 5 - Nora Sveaass H09

 • Mandag kl. 09:15 -12:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus

  Gruppa avtaler i tillegg en ekstragang med lærer.

  Undervisning: 24. august - 28. september, 12. oktober - 26. oktober, 23. november og 7. desember

 • Torsdag 3. september kl. 09:15 -12:00, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus

 • Onsdag 25. november kl. 09:15 -12:00, S211 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S212 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S213 Terapi-/observasjonsrom Harald Schjelderups hus, S214 Harald Schjelderups hus

  Ekstragangene torsdag og onsdag bekreftes endelig i gruppen.

Nora Sveaass

NP: Klinikk for nevropsykologi

Gruppe 1 - Anne-Kristine Schanke H09

 • Mandag kl. 09:15 -12:00 ( i perioden 31. august til 7. desember)

  Undervisning på Sunnaas sykehus

Undervisningsklinikk kull-H09

Undervisningsklinikk - BFT

 • Onsdag kl. 14:00 -15:45, V217 Harald Schjelderups hus ( i perioden 9. september til 2. desember)

Undervisningsklinikk - DT

 • Onsdag kl. 12:15 -13:45, V217 Harald Schjelderups hus ( i perioden 9. september til 2. desember)

Undervisningsklinikk - SKT

 • Onsdag kl. 14:00 -15:45 ( i perioden 9. september til 2. desember)

Publisert 3. apr. 2009 11:34 - Sist endret 17. nov. 2009 07:30