Merk at det er totalt 70 undervisningstimer for termin 1 og termin 2 av hele praktikumemnet. Det er med andre ord noen steder satt opp flere ganger enn det skal være, men dette er fordi det er behov for litt fleksibilitet i forhold til hvilke uker det skal være undervisning. Noen ganger kjører man litt flere enn halvparten av timene i termin 1 slik at det blir færre i termin 2.

Error: Included resource '/studier/timeplaner/calendar.php' returned HTTP status code 404

Publisert 27. mai 2010 17:10 - Sist endret 8. sep. 2010 10:48