Beskjeder

Publisert 13. jan. 2012 12:04

Muntlig på ustatt eksamen (justerende muntlig):

Retning DT

Kandidat 11 - Mandag 6. februar kl. 15.20.

Sensuren på skriftlig del legges ut på StudentWeb dagen før muntlig (fredag 3. januar kl. 15.30).

Retning SKT: Mandag 30. januar.

Kommisjon: Peder Kjøs og Kari Graver

Sted: Peder Kjøs kontor S03-14

Kandidatnummer - tid

41 - kl. 12.00 - 12.45

33 - kl. 12.45 - 13.30

4 - kl. 14.00 - 14.45

7 - kl. 14.45 - 15.30

Sensuren på skriftlig del legges ut på StudentWeb dagen før muntlig (fredag 28. januar kl. 14).

Publisert 10. jan. 2012 14:27

Muntlig eksamen blir avholdt:

Kandidat: - tid:

Publisert 3. okt. 2011 16:14

På orienteringsmøtet om praktikum ble det delt ut et skriv som orienterer litt mer om hver av de fire klinikkenes praktikumtilbud.

Publisert 3. okt. 2011 16:13

SØKNAD OM PLASS PÅ PRAKTIKUM: Nettsøknadsskjema for plass på praktikum våren 2012 er nå åpnet. Man må søke på dette skjemaet for å bli med i fordelingen. FRIST for svar er 10. oktober kl. 23.59.

Publisert 25. mai 2011 14:59

Undervisningsklinikker vil foregå onsdager fra 12.00-13.45 for DT/NEVRO og onsdager fra 14.00-15.45 for SKT-BFT i ukene 35-50. Foreløpig er det ikke planlagt nøyaktig hvilke gruppe som skal ha klinikk nå, slik at timeplaninfoen for undervisningsklinikkene ikke er helt nøyaktig per dags dato.