Undervisning – tid og sted (PSYC6300 termin 1 – høst 2014)

Undervisningsklinikkene vil foregå innenfor oppsatt tid onsdager. Detaljert plan blir distribuert e-post. Mindre endringer i timeplanen vil kunne forekomme!