Hospitering på praktikumgrupper

Praktikum foregår på emnet PSYC6310

Ved ledig kapasitet på praktikumgruppene, vil det fra og med høsten 2010 være muligheter for å hospitere:

 

 • Hospitering vil si at du forplikter deg til å delta som teammedlem også i en annen gruppe enn den du har fått plass på i to semestre.
 • Praktikumfordelingen viser hvilken gruppe du har fått tildelt plass på og som du må fullføre all obligatorisk aktivitet på for å kunne ta eksamen i PSYC6310. Det er ikke mulighet for å bytte gruppetilhørighet etter hvilken gruppe man "offisielt" studerer på, selv om man for eksempel skulle være teammedlemmer på to grupper.
 • Vær oppmerksom på at hospitant på praktikum er av en mer forpliktende art enn for eksempel å hospitere på et fordypningsemne. Som hospitant på en praktikumgruppe forplikter du deg til å delta fullt ut som teammedlem på gruppen i to semestre.
 • Du vil ved fullført forpliktelse kunne få en bekreftelse fra gruppeleder på at du har fulgt en ekstra praktikumgruppe, men du vil ikke kunne få noen ekstra uttelling i form av studiepoeng eller noe synlig bevis på dette på vitnemålet ditt eller på karakterutskrift.
 • Grupper på DT og IPT kan fylles med opptil 5 studenter. På nevroklinikken er det plass til én hospitant. Det er ikke plass til hospitanter på BFT.
 • Gruppesammensetningen på DT og IPT kan ikke være slik at det er to teammedlemmer fra en og samme klinikk når denne ikke er den samme som gruppens øvrige studenter. Det kan altså ikke være slik at det er to hospitanter fra DT på en og samme IPT-gruppe, eller slik at det er to hospitanter fra IPT på en og samme DT-gruppe. Hospitanter blir altså fordelt jevnt på gruppene som har ledig kapasitet og slik at det maksimum er én hospitant fra hver klinikk på en og samme gruppe.
 • Unntaket er hospitanter innenfor samme klinikk: En gruppe på IPT kan bestå av fem studenter fra IPT-klinikken, selv om to studenter er hospitanter. Og omvendt kan en gruppe på DT bestå av fem studenter fra DT-klinikken, selv om to av dem er hospitanter.
 • Fordelingen av hospitantplasser foregår etter førstemann-til-mølla-prinsippet og behovet for en jevn fordeling av antall studenter og klinikker på gruppa.

 

 • Dersom du ønsker å være hospitant sender du en e-post til caroline.hals@psykologi.uio.no med følgende info:
 1. Overskrift i mailen: Søknad om hospitantplass på praktikum - [fyll inn klinikken du ønsker å hospitere ved]
 2. Fullt navn
 3. Allerede tildelt klinikk, gruppe og rolle (terapeut/teammedlem)
 4. Hvor lenge du ønsker å hospitere
 5. Hvilken klinikk du ønsker å hospitere ved

 

 

Publisert 23. apr. 2010 16:39 - Sist endret 9. okt. 2015 08:11