Semesterside for PSYC6300 - Vår 2009

Vitnemålsutdeling 18. juni kl. 17, aud. 4 Harald Schjelderups Hus Forskningsveien 3 A inngang 2.

12. juni 2009 12:44

Orienteringsmøte for praktikum med oppstart høsten 2009 ble avholdt idag, og det ble bestemt at kullkontakten deres foretar fordeling av studenter på ulike klinikker etter prioriteringsliste. Denne må være henne i hende innen imorgen onsdag 18. mars. Se for øvrig info om klinikkene og søknadsskjema og spesiell info om det helt nye praktikumstilbudet klinikk for nevropsykologi. Det ble forøvrig også gitt en powerpointpresentasjon om BFT

17. mars 2009 14:24

BFT: Journalforelesningen til Siri Jensen er nå likevel IKKE avlyst. Den vil foregå torsdag 29.01 kl. 1415-1600 på Nic Waals.

12. jan. 2009 13:35