Beskjeder

Publisert 12. juni 2009 12:44

Vitnemålsutdeling 18. juni kl. 17, aud. 4 Harald Schjelderups Hus Forskningsveien 3 A inngang 2.

Publisert 17. mars 2009 14:24

Orienteringsmøte for praktikum med oppstart høsten 2009 ble avholdt idag, og det ble bestemt at kullkontakten deres foretar fordeling av studenter på ulike klinikker etter prioriteringsliste. Denne må være henne i hende innen imorgen onsdag 18. mars. Se for øvrig info om klinikkene og søknadsskjema og spesiell info om det helt nye praktikumstilbudet klinikk for nevropsykologi. Det ble forøvrig også gitt en powerpointpresentasjon om BFT

Publisert 12. jan. 2009 13:35

BFT: Journalforelesningen til Siri Jensen er nå likevel IKKE avlyst. Den vil foregå torsdag 29.01 kl. 1415-1600 på Nic Waals.

Publisert 12. jan. 2009 13:32

Oppstart for nye BFT-grupper er utsatt en uke, slik at det ikke kræsjer med PSYC6512. Første gang er dermed: Gruppe 2 - Bjørg Grova V09 26.01 kl. 09.00-12.00 og Gruppe 3 - Anne Mari Torgersen 29.01 kl. 09.00-12.00.