Orienteringsmøte for praktikum med oppstart …

Orienteringsmøte for praktikum med oppstart høsten 2009 ble avholdt idag, og det ble bestemt at kullkontakten deres foretar fordeling av studenter på ulike klinikker etter prioriteringsliste. Denne må være henne i hende innen imorgen onsdag 18. mars. Se for øvrig info om klinikkene og søknadsskjema og spesiell info om det helt nye praktikumstilbudet klinikk for nevropsykologi. Det ble forøvrig også gitt en powerpointpresentasjon om BFT

Publisert 17. mars 2009 14:24 - Sist endret 12. juni 2009 12:50