Beskjeder

Publisert 26. mai 2010 11:47

Psykologisk institutt har gleden av å invitere alle eksamenskandidater, med familie, til utdeling av vitnemål.

Tid: Onsdag 16. juni kl. 17.00 Sted: Auditorium 4

Publisert 26. mai 2010 11:46

Tid og sted for muntlig eksamen legges ut på semestersiden under "Avvikling muntlig" så snart oppsettet er kvalitetsikret.

Publisert 11. mai 2010 10:35

Eksamensoppgavenen er nå lagt ut under "Eksamen og vurderingsformer" på semestersiden (denne siden).

Muntlig blir 3. juni (med forbehold om endringer). Tid og sted legges ut her på semestersiden.

Publisert 19. mars 2010 14:05

BFT-undervisningsklinikk har byttet rom: alle klinikkene 19. mars, 26. mars, 16. april og 23. april vil foregå på S328.

Publisert 10. mars 2010 16:12

På orienteringsmøtet om praktikum for de som starter høsten 2010 ble det delt ut følgende informasjon. Det ble bestemt på møtet at kullkontakten Magnus Huth og Erling Rognli foretar fordelingen og fristen for alle til å sende beskjed til dem om praktikumsønsker er fredag 12. mars kl. 15.00. Alt sendes til: magnus.huth@psykologi.uio.no i en excelfil som blir sendt ut på mail til 10. semester i løpet av idag, 10. mars. Ferdig fordeling vil så overrekkes til Jannike Hegdal Nilssen i admin. til endelig oppstykking i grupper innen tirsdag 16. oktober kl. 10.00.

Presiserer at det ikke er mulig å bytte klinikk etter at fordelingen er overrekket administrasjonen.

Publisert 27. jan. 2010 15:11

DT-gruppen til Tormod Berg har inntil videre ikke veiledning grunnet sykdom. Beskjed vil bli gitt når veiledning gjenopptas.