På orienteringsmøtet om praktikum for …

På orienteringsmøtet om praktikum for de som starter høsten 2010 ble det delt ut følgende informasjon. Det ble bestemt på møtet at kullkontakten Magnus Huth og Erling Rognli foretar fordelingen og fristen for alle til å sende beskjed til dem om praktikumsønsker er fredag 12. mars kl. 15.00. Alt sendes til: magnus.huth@psykologi.uio.no i en excelfil som blir sendt ut på mail til 10. semester i løpet av idag, 10. mars. Ferdig fordeling vil så overrekkes til Jannike Hegdal Nilssen i admin. til endelig oppstykking i grupper innen tirsdag 16. oktober kl. 10.00.

Presiserer at det ikke er mulig å bytte klinikk etter at fordelingen er overrekket administrasjonen.

Publisert 10. mars 2010 16:12 - Sist endret 26. mai 2010 11:49