Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Eksamensordning

Trekkfrist

5. mai

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

hjemmeeksamen

11. mai kl. 09:00 til 19. mai kl. 14:00

Innleveres til ekspedisjonen i 3 eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæring.

muntlig

3. juni

Dato for sensur på hjemmeeksamen er 2. juni. Muntlig eksamen blir 3. juni. Endringer kan forekomme. Vitnemålsutdeling blir den 16. juni kl. 1700, aud. 4 HS

Eksamensordning

Trekkfrist

26. oktober

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

hjemmeeksamen

1. november kl. 09:00 til 9. november kl. 14:00

Innleveres til ekspedisjonen i 3 eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæring.

muntlig

Sensur og muntlig eksamen vil foregå i uke 48 og senest 3. desember. Vitnemålsutdeling blir den 15. desember kl. 1700, aud. 4 HS. OBS! Endringer kan forekomme.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.