Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Eksamensordning

Trekkfrist

29. april

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

hjemmeeksamen

5. mai kl. 09:00 til 13. mai kl. 14:00

Avsluttende eksamen V11: Oppgaveteksten vil bli utlevert i ekspedisjonen, 5. mai, kl. 0900. Innleveres til ekspedisjonen i 3 eksemplarer sammen med obligatorisk egenerklæring.

Kunngjøring av resultater: 31. mai

muntlig

Avsluttende H10: Sensur skriftlig BFT: mandag 29. november kl. 14.15.

Muntlig eksamen BFT: tirsdag 30. november (endelige tidspunkter senere)

Sensur skriftlig SKT og DT: onsdag 1. desember kl. 14.

Muntlig eksamen SKT og DT: torsdag 2. desember (endelige tidspunkter senere)

Vitnemålsutdeling blir den 15. desember kl. 1700, aud. 4 HS. Avsluttende V11: Sensur skriftlig tirsdag 31. mai kl. 14.00

Muntlig eksamen: onsdag 1. juni

Vitnemålsutdeling blir den 15. juni kl. 1700, aud. 4 HS.

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

hjemmeeksamen

muntlig

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.