Timeplan PSYC6300 – Praktikum - termin 2

Merk at det er totalt 70 undervisningstimer for termin 1 og termin 2 av hele praktikumemnet. Det er med andre ord noen steder satt opp flere ganger enn det skal være, men dette er fordi det er behov for litt fleksibilitet i forhold til hvilke uker det skal være undervisning. Noen ganger kjører man litt flere enn halvparten av timene i termin 1 slik at det blir færre i termin 2.