Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

24. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Vitnemålsutdeling onsdag 12. juni kl. 17.30 i aud. 4.

hjemmeeksamen

30. april kl. 09:00 til 8. mai kl. 14:00

Hent hjemmeeksamensoppgaven i ekspedisjonen, innlevering i eksedisjonen på PSI i 3 eksemplarer, husk obligatorisk erklæring.

muntlig

Muntlig eksamen blir arrangert torsdag 30. og fredag 31. mai. Informajson om hvordan kandidatene fordeles på de ulike dagene publiseres på semestersiden ved innlevering av hjemmeeksamen.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.