Undervisning – tid og sted (PSYC6300 termin 2 – vår 2013)

Undervisningsklinikkene vil foregå innenfor oppsatt tid onsdager og fredager våren 2013. Detaljert plan blir distribuert per mail.