Undervisning – tid og sted (PSYC6300 termin 2 – vår 2014)

Undervisningsklinikkene vil foregå innenfor oppsatt tid onsdager. Detaljert plan blir distribuert per mail.