Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSYC6301 - Høst 2008

Oppgavetekst til det obligatoriske refleksjonsnotatet ble levert ut på forelesning 31.10.08. Innleveringsfrist mandag 17.11.08 innen kl 16, på e-post: aina.holmen@psykologi.uio.no

31. okt. 2008 15:39

Pensumlisten er nå lagt ut. Kompendiet vil snart være å få tak i på Akademika - det er i hvert fall bestilt til trykking.

1. sep. 2008 15:45

Det har skjedd endringer på forelesningsplanen. Kortere dag den 29. august og en ekstra dag fredag 31. oktober.

19. aug. 2008 11:47