Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSYC6301 - Vår 2010

Forelesningen imorgen er dessverre avlyst grunnet sykdom: Fredag 5. mars kl. 09:15 -11:15 med Hege Orefellen

Den vil dessverre ikke bli satt opp på nytt.

4. mars 2010 16:35

Oppgaven til refleksjonsnotatet vil bli utsendt per e-post kl. 09.00 den 12. mars. Innleveringsfrist i ekspedisjonen i to eks. med obligatorisk egenerklæringsskjema er 26. mars innen kl. 14.00.

16. feb. 2010 15:57

Flytting av forelesning: Tvangsinngrep og menneskerettighetsbrudd •Fredag 5. februar kl. 12:30 -14:30, Foreleser: Hege Orefellen -- Denne forelesningen flyttes til fredag 5. mars kl. 09.15-11.00.

2. feb. 2010 12:26