Semesterside for PSYC6310 - Høst 2016 - Termin 2

Tidspunkt og møtestad er no klare for alle kandidatar:

Tidspunkt for munnleg eksamen med stad og kommisjon

Lykke til med munnleg eksamen!

24. nov. 2016 15:52

Kjære studentar,

Tidspunkt for munnleg eksamen i PSYC6310/PSYC6300 er no klare:

Tidspunkt for munnleg eksamen - uten kommisjonsnamn

Lista med stad og kommisjonsmedlemmar (del 2) blir publisert saman med sensuren for heimeeksamen (seinast 29.11 kl.14.30).

21. nov. 2016 15:13

Kjære studentar,

Eksamensoppgåvene vil bli publisert i eigne mapper i Fronter. I desse mappene har vi no fått lagt ut litt meir utfyllande informasjon om eksamenen.

Informasjon om PSYC6310 - Praktikum finn du i Fronter-rommet: PSYC6310 - Fellesrom 2016-høst-1. Merk at eksamen skal leverast i Inspera. Slik leverer du oppgave i Inspera

Tilsvarande informasjon er lagt ut i Fronter for PSYC6300 (gamal ordning): PSYC6300 - Fellesrom 2016-høst-1. Merk at eksamen skal leverast i Fronter. 

Har du spørsmål utover dette kan du ta kontakt med ek...

26. okt. 2016 13:16