Semesterside for PSYC6310 - Høst 2017 - Termin 2

Kjære studentar,

Tidspunkt for munnleg eksamen i PSYC6310/PSYC6300 er no komplett med namn og stad:

Tidspunkt for munnleg eksamen - med kommisjonsnamn og stad (del 2) 

Stad og kommisjonsmedlemmar (del 2) blir publisert saman med sensuren for heimeeksamen (seinast kl. 14.00 dagen før din eksamen).

23. nov. 2017 11:44

Kjære studentar,

Tidspunkt for munnleg eksamen i PSYC6310/PSYC6300 er no klare:

Tidspunkt for munnleg eksamen - uten kommisjonsnamn

Lista med stad og kommisjonsmedlemmar (del 2) blir publisert saman med sensuren for heimeeksamen (seinast kl. 14.00 dagen før din eksamen).

16. nov. 2017 13:53