Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. oktober

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jul. 2020 22:59