Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 30. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 9. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig

Merknad: Muntlig eksamen i uke 22 (28.5 - 1.6)

veiledning/klinisk seminar, kasusformulering, journal, staff for egen gruppe

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mar. 2020 15:50