Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 23. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 2. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig

Eksamensperiode: 27. mai–31. mai.

Merknad: Muntlig eksamen i uke 22

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 07:30