Pensum/læringskrav

Choi-Kain, L.W., & Gunderson, J. (2008). Mentalization: Ontogeny, Assessment, and Application in the Treatment of Borderline Personality Disorder.American Journal of Psychiatry; 165, pp.1127–1135

Demos, V. (1995) An affect revolution. I E.V. Demos (Ed.), Exploring affect. The selected writings of Silvan S. Tomkins (pp. 17-27). New York: Press Syndicate og the University of Cambridge. s.27-86

Dimberg, U., Thunberg, M. & Elmehed, K. (2002). Facial reactions to emotional stimuli: Automatically controlled emotional responses, Cognition and Emotion, 16 (4), 449–471.

Falkentröm, Fredrik; Solbakken, Ole Andre; Möller, Clara; Lech, Börje; Sandell, Rolf; Holmqvist, Rolf. Reflective functioning, affect consciousness, and mindfulness: Are These Different Functions?. Psychoanalytic psychology 2014 ;Volum 31.(1) s. 26-40

Izard, C.; Stark, K., Trentacosta, C., & Schultz, D . (2008). Beyond Emotion Regulation:Emotion Utilization and Adaptive Functioning.  Child Development Perspectives,          Volume 2, (3), Pages 156–163.

Izard, C.E., Woodburn, E.M., Finlon, K.J. E. Krauthamer-Ewing, S., Grossman, S.R. & Seidenfeld, A. (2011). Emotion knowledge, emotion utilization, and emotion regulation. Emotion Review, 3 (1) : 44-52.  doi: 10.1177/1754073910380972

Izard. C.  "The Psychology of emotions" (1991). Kapittel 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. New York: Plenum Press.

LeDoux, J. (1996) A few degrees of separation, I: The emotional brain. Kapittel: 6, s 138-178 New York, Simon & Schuster.

Monsen, K & Monsen, J.T.Identification of nuclear scripts based on the affect consciousness interview: A qualitative approach for capturing central organizing             principles. Upublisert manus laget til Selvpsykologi- konferanse, Roma, 1999.

Monsen, J.T.,(1996). Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk I: Hvordan har en fokusert på følelser innen atferdsterapi, kognitiv, humanistisk/ eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi? Tidsskrift for norsk psykologforening, 33, 867-877.

Monsen, J.T., (1996). Affektenes rolle i psykoterapeutisk teori og teknikk II: Om selvutvikling og mangelfull integrasjon av følelser - noen implikasjoner for psykoterapi? Tidsskrift for norsk psykologforening, 33, 952-960.

Monsen, J.T., Eilertsen, D.E., Melgård, T., & Ødegård, P.(1996). Affects and affect consciousness: Initial experiences from the assessment of affect integration.The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 5, 238-249.

Monsen, J.T. & Monsen, K. (1999). Affects and affect consciousness - a psychotherapy model integrating Silvan Tomkins' affect and script theory within the framework of self psychology., In Arnold Goldberg (ed.),  Pluralisms in self psychology. Progress in self The analytic press, Hillsdale, NJ.  ISBN 0-88163-312-7.  s 287 - 307

Monsen, Jon Trygve & Solbakken, Ole Andre (2013). Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon : fokus for terapeutisk intervensjon i Affektbevissthetsmodellen.     Tidsskrift for NorskPsykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(8), s 741- 751,

Monsen, K. & Monsen J.T. (2000) Chronic pain and psychodynamic body therapy. A controlled outcome study. Psychotherapy, 37,3, 257-269.

Stolorow, R. D. Brandchaft, B. & Atwood, G. E. (1995). Psychoanalytic treatment and intersubjective approach. Kap 5: Affects and Self-objects.Hillsdale: The analytic press. (21s)

Solbakken, Ole Andre; Hansen, Roger Sandvik & Monsen, Jon Trygve (2011). Affect integration and reflective function: Clarification of central conceptual issues.            Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  21(4), s 482- 496 .      

Solbakken, O.A.; Hansen, R.S.; Havik, O. E. & Monsen, J.T. (2011). Assessment of Affect Integration: Validation of the Affect Consciousness Construct. Journal of Personality Assessment.  ISSN 0022-3891.  93(3), s 257- 265 .

Solbakken, O.A.; Hansen, R.S.; Havik, O. E. & Monsen, J.T. (2012). Affect integration as a predictor of change: Affect consciousness and treatment response in open-ended psychotherapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(6), s 656- 672 .     

Solbakken, O. A. (2013). Arbeid med følelser - integrerende element i psykopterapi. I: God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag ISBN 978-82-530-3598-7. s. 142-172

Tomkins, S. S. (1995). Script theory: The differential magnification of affect. In E. V. Demos (Ed.), Exploring affect. The selected writings of Silvan S. Tomkins (pp.295-410). New York: Press Syndicate og the University of Cambridge.

Waller,E., & Scheidt, C.E. (2006): Somatoform disorders as disorders of affect regulation: A development perspective, International Review of Psychiatry, 18(1): 13–24

Publisert 15. mai 2019 11:20 - Sist endret 15. mai 2019 11:20