Emner innen sosialantropologi (nedlagte)

Viser 1–35 av 35 emner
Emne Studiepoeng
SOSANT1100 – Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold (5 studiepoeng) 5
SOSANT1101 – Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold (10 studiepoeng) 10
SOSANT1121 – Europa (5 studiepoeng) 5
SOSANT1131 – Africa (5 studiepoeng) 5
SOSANT1141 – Midtøsten (5 studiepoeng) 5
SOSANT1151 – Oseania (5 studiepoeng) 5
SOSANT1161 – Sør-Øst Asia (5 studiepoeng) 5
SOSANT1163 – East Asia (5 studiepoeng) 5
SOSANT1171 – Sør-Amerika (5 studiepoeng) 5
SOSANT1173 – Nord-Amerika (5 studiepoeng) 5
SOSANT1175 – Karibia (5 studiepoeng) 5
SOSANT1181 – Norden (5 studiepoeng) 5
SOSANT1600 – Faghistorie og etnografisk metode (20 studiepoeng) 20
SOSANT2220 – Makt og autoritet (10 studiepoeng) 10
SOSANT2230 – Nyere perspektiver på slektskap (10 studiepoeng) 10
SOSANT2240 – Kjønn, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
SOSANT2250 – Anthropological perspectives on Norway and the Nordic countries (10 studiepoeng) 10
SOSANT2260 – Kjønn i samfunn, kropp og språk (20 studiepoeng) 20
SOSANT2310 – Varer og gaver (10 studiepoeng) 10
SOSANT2320 – Globalisering og transnasjonal flyt (10 studiepoeng) 10
SOSANT2340 – Informasjonsteknologien i kulturen (10 studiepoeng) 10
SOSANT2350 – Ting, tegn og trender: antropologiske perspektiver på forbruk (10 studiepoeng) 10
SOSANT2420 – Sted og rom: etnografisk geografi (10 studiepoeng) 10
SOSANT2515 – Naturens makt og avmakt (10 studiepoeng) 10
SOSANT2520 – Bærekraftig utvikling (10 studiepoeng) 10
SOSANT2540 – Psykologisk antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT2560 – Fra hekseri til vitenskap: håndtering av risiko i et kryss kulturelt perspektiv (Psykologisk orientert antropologi) (10 studiepoeng) 10
SOSANT2710 – Ære (10 studiepoeng) 10
SOSANT2730 – Husets antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT2740 – Antropologiske perspektiver på materiell kultur (10 studiepoeng) 10
SOSANT2750 – Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
SOSANT2760 – Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOSANT4010 – Metode og prosjektbeskrivelse (20 studiepoeng) 20
SOSANT4100 – Nyere antropologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOSANT9100 – Recent Theory in Anthropology (10 studiepoeng) 10