Pensum/læringskrav

@ Bøker som må kjøpes i bokhandel/Akademika, eller lånes på biblioteket.

Grunnbøker:

@ Evans-Pritchard, E.E.: Witchcraft, oracles and magic among the Azande, 1976. Oxford University Press. Kapitlene 1- 9 (146 sider).

@ Keesing, Roger M. og Andrew J. Strathern: Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective , 1998. Fort Worth: Harcourt Brace Collage Publishers. Kapitelene: 1, 2, 5 og 8-22 (405 sider).

Artikler i kompendium:

Archetti, Eduardo P.: "Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling" i Internasjonal politikk, nr. 4-5, 1986. Sidene 35-59 (25 sider).

Ebron, Paulla A.: Performing Africa, 2002. Princeton, NJ: Princeton University Press. Sidene 29-113 (84 sider).

Douglas, Mary: "Verdslig urenhet" i M. Douglas (ed.): Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, 1997. Oslo: Pax Forlag A/S. Sidene 45 -55 (11 sider).

Eidheim, Harald: "Lappish Guest Relations under Conditions of Cultural Change" i American Anthropologist, Vol. 68, 1966. Sidene 25 -38 (14 sider).

Farmer, P. E.: "An anthropology of structural violence" i Current Anthropology, 45, 2004. Sidene 305-325 (20 sider).

Geertz, C.: "From the native’s point of view: On the nature of anthropological under-standing" i C. Geertz (ed.): Local Knowledge. Further Essays in Interpretative Anthropology, 1983. New York. Basic Books. Sidene 55-70 (15 sider).

Gough, Kathleen: "The Nayars and the Defintion of Marriage" i Hamond (ed.): Cultural and Social Anthropology, 1965. New York: Selected Readings. Sidene 167-180 (14 sider).

Gullestad, Marianne: "Hjemmet som moderne folkekultur" i M. Gullestad (red.): Kultur og hverdagslliv, 1989. Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 49-66 (18 sider).

Kalland, Arne: "Whale Politics and Green Legitimacy: A critique of the anti-whaling campaign" i Jonathan Benthall (ed.): Best of Anthropology Today, 2002. New York: Routledge. Side 207-219 (13 sider).

Lien, Marianne E : "Likhet og verdighet. Gavebytter og integrasjon i Båtsfjord" i Lien, M., Lidèn, H. og H.Vike (red.): Likhetens Paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge, 2001. Oslo: Universitetsforlaget. Side 86-109 (24 sider).

Linton, Ralph: "Status and Role" i R. Linton (ed.): The Study of Man: an introduction, 1964. NewYork : Appleton-Century-Crofts. Sidene 113-131 (18 sider).

Sharp, Lauriston : "Steel Axes for Stone-Age Australians" i Gary Ferraro: Classic Readings in Cultural Anthropology, 2004. Canada: Thomson / Wadesworth. Sidene 98-108 (11 sider).

Monografier velg 1 av 3

@ Aretxaga, Begona: Shattering Silence. Women, Nationalism and Political Subjectivity in Northern Ireland, 1997. New Jersey: Princton University.

@ Howe, L.: The Changing World of Bali. Religion, society and tourism, 2005. London: Routledge.

@ Regis, Helen A.: Fulbe Voices. Marriage, Islam and Medicine in Northern Cameroon, 2003. Boulder, Co: Westview Press.

Publisert 4. apr. 2009 09:47 - Sist endret 5. juni 2009 16:08