Beskjeder

Publisert 1. nov. 2013 13:55

Mulighet for å vinne et gavekort på kr. 500,- på Nomaden!!

Alle har fått undersøkelsen tilsendt på studenteposten sin. Det tar ca. to minutter å svare.

 

Publisert 26. aug. 2013 16:15

Midtveistest (flervalgsprøve) er en obligatorisk aktivitet i SOSANT1000. Testen er tilgjengelig en periode i høstsemesteret og lukkes til annonsert frist en stund før eksamen.

Testen åpnes: mandag 14. oktober kl. 10:00 i Fronter.
Testen lukkes: mandag 21. oktober kl. 10:00.

Testen vil inneholde flere rullerende spørsmål hvorav et visst antall må bestås før man får aktiviteten godkjent. Testen kan tas så mange ganger studenten ønsker i den perioden testen er tilgjengelig.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å avlegge eksamen.
Obligatorisk aktivitet må være godkjent og eksamen bestått for å bestå emnet.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semestre.

Publisert 23. aug. 2013 10:16

Evans-Pritchard, E. E.: "The Nuer of the Southern Sudan...", finnes ikke som tekst i kompendiet. Se under headingen "Artikler online".