Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

28. oktober

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

11. november kl. 09:00 (6 timer).

Obligatorisk aktivitet: Midtveistest (flervalgsprøve).

Testen er tilgjengelig en periode i høstsemesteret og lukkes til annonsert frist en stund før eksamen.

Testen åpnes: mandag 14. oktober kl. 10:00 i Fronter.

Testen lukkes: mandag 21. oktober kl. 10:00.

Testen vil inneholde flere rullerende spørsmål hvorav et visst antall må bestås før man får aktiviteten godkjent. Testen kan tas så mange ganger studenten ønsker i den perioden testen er tilgjengelig.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å avlegge eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent og eksamen bestått for å bestå emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semestre.

Eksamen:

6 timers skoleeksamen 11. november.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.