Pensum/læringskrav høsten 2013

Sosant 1000 Innføring i sosialantropologi

Bøkene/monografiene er å få kjøpt på amazon.com og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket. Kompendium selges hos Kopiutsalget. Husk at gyldig semesterkort må fremvises.

Pensum finnes i sin helhet som bøker, kompendium og onlineartikler.

Bøker

@ Eriksen, Thomas Hylland: Små Steder Store Spørsmål. Innføring i sosialantropologi, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave, ca 320 sider.

@ Colin Turnbull: The Forest People. Publisher: Touchstone; Later Printing edition (July 2, 1987) Paperback 320 sider.

Monografier velg 1 av 2

@ Howell, S.: Society and Cosmos (2nd edition, with a new preface), 1989. Chicago: University of Chicago Press. TILGJENGELIG SOM KOMPENDIUM HOS KOPIUTSALGET.

@ Lamb, Sarah: White Saris and Sweet Mangos: Ageing, gender and body in North India, 2000. Berkeley:University of California Press.

Artikler i kompendium

Archetti, Eduardo P.: "Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling" i Internasjonal politikk, nr. 4-5, 1986. Sidene 35-59 (25 sider).

Ardener, Edwin: "Belief and the Problem of Women" i Michael Chapman (ed.): The Voice of Prophecy and other essays, 1989 [1977]. OxfordCambridge: Basil Blackwell (originally published in Perceiving women,edited by S. Ardener. London: J.M. Dent & Sons). Sidene 72-85 (13 sider).

Barth, Fredrik: "Ecological relationships among ethnic groups in Swat, North Pakistan" i American Anthropologist, 1956. Sidene 1079–1089. (11 sider).

Berreman, Gerald B.: "Cast in India and the United States" i American Journal of Sociology, 1960. Sidene 120-127 (7 sider).

Bohannan, Paul: "The Impact of Money on an African Subsistence Economy" i Journal of Economic History, 19(4), 1959. Sidene 491-503 (12 sider).

Douglas, Mary: "Styggedommer i tredje Mosebok" i Mary Douglas: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, 1997. Oslo: Pax Forlag. Sidene 56-70.

Eidheim, Harald: "Lappish Guest Relationship under Conditions of Cultural Change" i American Anthropologist, Journal of the American Anthropological Ass.,68 (2), 1966. Sidene 426-437 (11 sider).

Farmer, Paul E.: "An anthropology of structural violence" i Current Anthropology, 45 (3), 2004. Sidene 305-325 (20 sider).

Goffman, E.: "Opptredner" i Goffman, E.: Vårt Rollespill til Daglig: Et Studie av Hverdagslivets Dramatikk, 1992. Oslo: Pax Forlag. Sidene 24-69.

Gullestad, Marianne: "Hjemmet som moderne folkekultur" i M. Gullestad (red.): Kultur og hverdagslliv, 1989. Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 49-66 (18 sider).

Hannerz, Ulf: "Transnational Research" i H. Russel Bernard, red: Handbook of Methods in Cultural Anthropology, 1998. Lanham: AltaMira Press. Sidene 235–258. (23 s.).

Kalland, Arne: "Whale Politics and Green Legitimacy: A Critique of the Anti-whaling campaign" i Anthropology Today, 9 (6), 1993. Sidene 3-7 (4 sider).

Lewis, Oscar: "Caste and the Jajmani System" i Lewis, Oscar: Village Life in Northern India, 1965. Vintage Books. Sidene 55-84 (28 s.).

Lien, Marianne E : "Likhet og verdighet. Gavebytter og integrasjon i Båtsfjord" i Lien, M., Lidèn, H. og H.Vike (red.): Likhetens Paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge, 2001. Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 86-109 (24 sider).

Melhuus, Marit and Signe Howell: "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation" i Jeanette Edwards and Carles Salazar (eds.): European Kinship in the Age of Biotechnology, 2009. Fertility, Reproduction and Sexuality, 2009, Vol 14. New York/Oxford: Berghahn Books. Sidene 144-161 (17 sider).

Rabinow, P.: "Ali: An insider’s outsider" i Paul Rabinow (ed.): Reflections on Fieldwork in Morocco, 2. reviderte utgave, 2007 [1977]. University of California Press. Sidene 31-69 (38 sider).

Sharp, Lauriston : "Steel Axes for Stone-Age Australians" i Gary Ferraro (ed.): Classic Readings in Cultural Anthropology, 2003 [1952]. Canada: Wadesworth Publishing Company. Sidene 98-108 (11 sider).

Whitaker, Mark P.: "Relativsm" i Alan Barnard and Jonathan Spencer (eds.): Encyclopedia of Social and Cultural Anthropolgy, 2002 [1996]. Routledge. Sidene 478-481 (3 sider).

Artikler online

Evans-Pritchard, E. E.: "The notion of Witchcraft explains unfortunate events" i Evans-Pritchard, E. E.: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, New Abridged version, 1976 edition, 1976 [1937]. Oxford: Clarendon Press. Sidene 18-33. LAST OPP PDF-FIL

Evans-Pritchard, E. E.: "The Nuer of the Southern Sudan" i R. Parkin and L. Stone (eds.): Kinship and Family: An Anthropological Reader, 2004 [1940]. Malden, MA: Blackwell Publishing, Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology. Sidene 64–78 (13 sider). LAST OPP PDF-FIL

Goffman, E.: "Innledningen" i boka til Goffman, E.: Vårt Rollespill til Daglig: En Studie av Hverdagslivets Dramatikk, 1992. Oslo: Pax Forlag. Sidene 11–24 . LAST OPP PDF-FIL

Malinowski, Bronislaw: "Introduction" i Malinowski, B.: Argonauts of the Western Pacific, 1984 [1922]. Prospect Heights: Waveland. Siden 1–27 (27 sider). Kapittel i e-bok fra archive.org

Solheim, Jorun: "Forord" i Mary Douglas: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, 1997. Oslo: Pax Forlag. Sidene 9-17. Jorun Solheims "Forord" er tilgjengelig i Fronter da lenka dessverre er inaktiv.

Vedr artiklene online:

Dersom man ønsker å laste ned tekstene hjemmefra, må en være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient. Bruk denne lenka: https://vpn2.uio.no/+CSCOE+/logon.html.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 13. mai 2013 15:17 - Sist endret 26. sep. 2013 10:59