Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

15. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

29. november kl. 09:00 (5 timer).

Eksamen er digital og utføres på UiO-maskin som allerede er installert i eksamenslokalet. Oppmøte senest 30 minutter før eksamen begynner.

___

Obligatorisk aktivitet: Midtveistest (flervalgsprøve).

Testen er tilgjengelig i Fronter en periode i høstsemesteret og lukkes til annonsert frist.

Testen åpnes: onsdag 12. oktober kl. 12:00 i Fronter.

Testen lukkes: onsdag 19. oktober kl. 12:00.

Testen inneholder 25 spørsmål som genereres automatisk og tilfeldig fra en spørsmålsbank med mange spørsmål.

Du må få minst 17 riktige svar for å bestå testen og få aktiviteten godkjent.

Testen kan tas så mange ganger du ønsker i den perioden testen er åpen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å avlegge eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent og eksamen bestått for å bestå emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semestre.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.