Pensum/læringskrav høsten 2016

Pensum finnes i sin helhet som bøker, kompendium og online artikler.

Bøkene/monografiene er å få kjøpt på amazon.co.uk og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Kompendium selges hos Kopiutsalget (Akademika). Husk at gyldig semesterkort må fremvises. Instituttet bestiller kompendiet før semesterstart, til et forventet antall studenter. Viser det seg at vi har bestilt for få kompendier, kan vi bestille flere. En slik re-bestilling må gjøres tidlig i semesteret. Merknad: Tekstene i kompendiet må klareres før kopiering, en prosess som tar tid. Av den grunn er det dessverre ikke mulig å re-bestille kompendiet nært opp til eksamen.

Online artikler: se beskjed nederst på siden.

Bøker

@ Bashkow, Ira: The Meaning of Whitemen: Race and Modernity in the Orokaiva Cultural World. University of Chicago Press 2006, 328 sider.

@ Eriksen, Thomas Hylland: Små Steder Store Spørsmål. Innføring i sosialantropologi, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utgave, ca 320 sider.

@ Schober, Elisabeth (2016): Base Encounter. The US Armed forces in South Korea. Pluto Press, 224 sider.

Tekster i kompendium

Archetti, Eduardo P.: "Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling", Internasjonal politikk, nr. 4-5, 1986. S. 35-59 (25 sider).

Ardener, Edwin: "Belief and the Problem of Women" i E. Ardener: The Voice of Prophecy and other essays, 1989 [1977]. Oxford: Basil Blackwell. S. 72-85 (13 sider).

Eidheim, Harald: When ethnic identity is a social stigma", i F. Barth (red.): Ethnic Groups and Boundaries, s. 281–297. Oslo: Universitetsforlaget 1969. (18 sider)

Fortes, Meyer (1973) The concept of the person. I M. Fortes, Religion, Morality and the Person: Essays on Tallensi Religion, s. 247–286. Cambridge: Cambridge University Press 1987. (39 s.)

Goffman, E.: "Opptredner" i Goffman, E.: Vårt Rollespill til Daglig: Et Studie av Hverdagslivets Dramatikk, 1992, s. 24–69. Oslo: Pax. (45 s.)

Holy, Ladislav: "Introduction" and "First Principles", in L. Holy: Anthropological Perspectives on Kinship, s. 1–39. London: Pluto (39 s.)

Lewis, Oscar: "Caste and the Jajmani System" i Lewis, Oscar: Village Life in Northern India, 1965. Vintage Books. S. 55-84 (28 s.).

Lien, Marianne E : "Likhet og verdighet. Gavebytter og integrasjon i Båtsfjord" i Lien, M., H. Lidèn og H. Vike (red.): Likhetens Paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge, 2001. Oslo: Universitetsforlaget. S. 86-109 (24 sider).

Melhuus, Marit and Signe Howell: "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation" i Jeanette Edwards and Carles Salazar (red.): European Kinship in the Age of Biotechnology, 2009. Fertility, Reproduction and Sexuality, 2009, Vol 14. Oxford: Berghahn. S. 144-161 (17 sider).

Sharp, Lauriston : "Steel Axes for Stone-Age Australians" i Gary Ferraro (red.): Classic Readings in Cultural Anthropology, 2003 [1952]. Canada: Wadesworth. S. 98-108 (11 sider).

Online artikler

Barth, Fredrik: "Ecological relationships among ethnic groups in Swat, North Pakistan", American Anthropologist, 1956. Sidene 1079–1089. (11 sider). PDF fra wiley.com

Berreman, Gerald B.: "Caste in India and the United States", American Journal of Sociology, 1960. Sidene 120-127 (7 sider). jstor.org

Bohannan, Paul: "The Impact of Money on an African Subsistence Economy", Journal of Economic History, 19(4), 1959. Sidene 491-503 (12 sider). jstor.org

Douglas, Mary: "Animals in Lele symbolism", Africa, vol. 27(1): 46–58 (12 s.). jstor.org

Evans-Pritchard, E. E.: "The Nuer of the Southern Sudan" i R. Parkin and L. Stone (eds.): Kinship and Family: An Anthropological Reader, 2004 [1940]. Malden, MA: Blackwell Publishing, Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology. Sidene 64–78 (13 sider). PDF

Farmer, Paul E.: "An anthropology of structural violence", Current Anthropology, 45 (3), 2004. Sidene 305-325 (20 sider). jstor.org

Geertz, Clifford: "Deep play: Notes on the Balinese cockfight", i Geertz: The Interpretation of Cultures, s. 412-453. New York: Basic Books (31 sider). mitpressjournals.org

Gluckman, Max: "The logic in witchcraft", i M. Gluckman: Custom and Conflict in Africa, s. 81–108. Oxford: Blackwell 1955. (27 sider.). PDF

Gullestad, Marianne: "Invisible fences: Egalitarianism, Nationalism and Racism", Journal of the Royal Anthropological Institute, 8 (2002): 45–63 (18 sider). jstor.org

Malinowski, Bronislaw: "Introduction" i Malinowski, B.: Argonauts of the Western Pacific, 1984 [1922]. Prospect Heights: Waveland. Sidene 1–27 (27 sider). Kapittel i e-bok fra archive.org

Mauss, Marcel: "Innledning", i M. Mauss: Gaven, s. 9–22. Oslo: Cappelen 1995 [1924]. (13 sider). PDF

Millar, Kathleen M.: "The precarious present: Wageless labor and disrupted life in Rio de Janeiro, Brazil", Cultural Anthropology, 29(1) 32–53 (21 sider). wiley.com

Ortner, Sherry: "Is female to male as nature to culture?", i M. Z. Rosaldo og L. Lamphere (red.): Woman, Culture and Society, s. 68–87. Stanford, CA: Stanford University Press (19 sider). PDF

Pelican, Michaela: "Complexity of indigeneity and autochthony: An African example", American Ethnologist, 36(1): 52–65. onlinelibrary.wiley.com

Turner, Victor: "Symbols in Ndembu ritual", i V. Turner: The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, s. 19-47. Ithaca: Cornell University Press 1967. (25 s.) PDF

Vertovec, Steven: “Super-diversity and its implications”, Ethnic and Racial Studies, 30 (6): 1024–1054. tandfonline.com

Vedr artiklene online:

Dersom man ønsker å laste ned tekstene hjemmefra, må en være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient. Bruk denne lenka: https://vpn2.uio.no/+CSCOE+/logon.html.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 18. apr. 2016 16:22 - Sist endret 11. apr. 2018 16:25