Pensum/læringskrav

@ Bøker som må kjøpes hos Akademika eller i annen bokhandel, eller lånes på biblioteket.

Grunnbøker:

@ Keesing, Roger M, Andrew J. Strathern: Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective , 1998. Fort Worth: Harcourt Brace Collage Publishers . Kapitelene: 1, 2, 5 og 8-22 (405 sider).

@ Hastrup, Kirsten: Det antropologiske projekt om forbløffelse, 1992 . København: Gyldendal intro . 83 sider (selges på Kopiutsalget).

Kompendier:

Lien, Marianne E : "Likhet og verdighet. Gavebytter og integrasjon i Båtsfjord" i Lien, Lidèn, Vike (red): Likhetens Paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge, 2001. Oslo: Universitetsforlaget . Side 86 –109 (24 sider).

Kalland, Arne : "Whale Politics and Green Legitimacy: A critique of the anti-whaling campaign" i Jonathan Benthall (ed.): Best of Anthropology Today , 2002. New York: Routledge. Side 207-219 (13 sider).

Gullestad, Marianne : "Hjemmet som moderne folkekultur" i Gullestad: Kultur og hverdagslliv , 1989. Oslo: Universitetsforlaget . Sidene 49-66 (18 sider).

Gough, Kathleen: "The Nayars and the Defintion of Marriage" i Hamond: Cultural and Social Anthropology, 1965. New York: Selected Readings. Sidene 167- 180 (14 sider).

Douglas, Mary : ”Verdslig urenhet” i Douglas: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, 1997. Oslo: Pax Forlag A/S . Sidene 45 -55 (11 sider).

Archetti, Eduardo P : "Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling", 1986. Internasjonal politikk, nr. 4-5. Sidene 35-59 (25 sider).

Eidheim, Harald: "Lappish Guest Relations under Conditions of Cultural Change", 1966 . American Anthropologist Vol. 68 . Sidene 25 -38 (14 sider).

Linton, Ralph : "Status and Role" i Linton: The Study of Man: an introduction , 1964. NewYork : Appleton-Century-Crofts. Sidene 113- 131 (18 sider).

Sharp, Lauriston : “Steel Axes for Stone-Age Australians” i Ferraro: Classic Readings in Cultural Anthropology, 2004. Canada: Thomson / Wadesworth. Sidene 98 -108 (11 sider).

Mauss, Marcel : Gaven: utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn , 1995. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Sidene 9-18 og sidene 23- 37 (23 sider).

Monografier velg 1 av 4

@ Aretxaga, Begona: Shattering Silence. Women, Nationalism and Political Subjectivity in Northern Ireland, 1997. New Jersey: Princton University.

@ Brewis, Alexandra : Lives on the Line. Women and Ecology on a Pacific Atoll , 1996. New York: Hartcourt Brace College Publishers.

@ Dentan, Robert Knox: The Semai: A nonviolent people of Malaya, 1979. Buffalo: State University of New York.

@ Henriksen, Georg : Hunters in The Barrens. The Naskapi on the Edge of the White Man’s World , 1973. Newfoundland Social and Economic Studies No. 12 Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland.

Publisert 24. okt. 2006 11:28 - Sist endret 15. jan. 2007 14:03