Pensum/læringskrav høsten 2018

Pensum finnes i sin helhet som bøker, kompendium og onlineartikler.

Bøkene er å få kjøpt på amazon.co.uk og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Kompendium selges hos Kopiutsalget. Husk at gyldig semesterkort må fremvises. Instituttet bestiller kompendiet før semesterstart, til et forventet antall studenter. Viser det seg at vi har bestilt for få kompendier, kan vi bestille flere. En slik re-bestilling må gjøres tidlig i semesteret. Merknad: Tekstene i kompendiet må klareres før kopiering, en prosess som tar tid. Av den grunn er det dessverre ikke mulig å re-bestille kompendiet nært opp til eksamen.

Online artikler: se beskjed nederst på siden.

Bøker

@ Madden, Raymond. 2010. Being Ethographic: A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. London: Sage.

@ Goffman, Alice. 2014. On the Run: Fugitive Life in an American City. Chicago: The University of Chicago Press.

Tekster i kompendium

Harvey, Penelope. 2005. "Memorialising the future. The museum of science and industry in Manchester.", Science, Magic and Religion. The Ritual Process of Museum Magic, edited by M. Bouquet and N. Porto. Pp 29-50.

Jackson, Michael. 1998. "Digressions", Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project. Chicago: The University of Chicago Press. Pp. 88–124.

James, Allison. 1999. "Learning to be friends: participant observation amongst English schoolchildren (the Midlands, England).", Being There. Fieldwork in Anthropology, edited by C. W. Watson. London: Pluto Press, pp 98-120..

Tsing, Anna. 2013. "More-than-human sociality: a call for critical description.", Anthropology and Nature, edited by K. Hastrup. New York and London: Routledge. Pp 27-43.

Online artikler

Bourgois, Philippe. 1990. Confronting anthropological ethics: ethnographic lessons from Central America. Journal of Peace Research, 27 (1):43–54. jstor.org

Coleman, E. Gabriella. 2010. Ethnographic approaches to digital media. Annual Review of Anthropology, 39:487–505. annualreviews.org

Elgesem, Dag. 2015. "Consent and information—ethical considerations when conducting research on social media.", Internet Research Ethics, edited by H. Fossheim and H. Ingierd. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, pp 14-34. nordicopenaccess.no

Ess, Charles. 2015. "New selves, new research ethics?", Internet Research Ethics, edited by H. Fossheim and H. Ingierd. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, pp 48-76. nordicopenaccess.no

Flikke, Rune. 2005. Såpe som politisk praksis og religiøs prosess i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 16 (2):142–152. idunn.no

Gupta, Akhil, and James Ferguson. 1997. "Discipline and practice: 'The field' as site, method, and location in anthropology", Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science, edited by A. Gupta and J. Ferguson. Berkeley: University of California Press. researchgate.net

Haraway, Donna J. 1988. Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14 (3): 575-99. jstor.org

Hastrup, Kirsten. 1995. The ethnographic present: on starting in time. In A Passage to Anthropology. Between Experience and Theory. London: Routledge. 

MacDougall, David. 1999. The visual in anthropology. In Rethinking Visual Anthropology, edited by M. Banks and H. Murphy. New Haven: Yale University Press. cscs.res.in

Scheper-Hughes, Nancy. 2000. Ire in Ireland. Ethnography, 1 (1):117–140. sagepub.com

Schramm, Katharina. 2005. ‘You have your own history. Keep your hands off ours!’ On being rejected in the field. Social Anthropology 13 (2):171–183. onlinelibrary.wiley.com

Vedr artiklene online:

Dersom man ønsker å laste ned tekstene hjemmefra, må en være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

FORSLAG TIL VIDERE LESNING: last opp pdf

 

Publisert 25. apr. 2018 14:15 - Sist endret 7. feb. 2020 16:20