Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 5. desember kl. 12:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: . Obligatoriske aktiviteter: - 80 prosent deltakelse i seminarundervisningen. - Feltøvelse med innlevering av skriftlig rapport i Canvas 25. oktober og muntlig fremlegging i seminar i uke 45.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 12:37