Pensum/læringskrav våren 2016

Pensum finnes i sin helhet som bøker, kompendium og onlineartikler.

Bøkene er å få kjøpt på amazon.co.uk og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker kunne lånes på biblioteket.

Kompendium selges hos Kopiutsalget (Akademika). Husk at gyldig semesterkort må fremvises. Instituttet bestiller kompendiet før semesterstart, til et forventet antall studenter. Viser det seg at vi har bestilt for få kompendier, kan vi bestille flere. En slik re-bestilling må gjøres tidlig i semesteret. Merknad: Tekstene i kompendiet må klareres før kopiering, en prosess som tar tid. Av den grunn er det dessverre ikke mulig å re-bestille kompendiet nært opp til eksamen.

Bøker

@ Barth, Fredrik: Political Leadership among Swat Pathans, (2004) 1965] Berg Publishers 2004. 143 sider.

@ Evans-Pritchard, E. E: The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People, 1987 [1940]. Oxford University Press, Oxford (266 s).

Tekster i kompendium

Abu-Lughod, Lila: "Writing against culture" i Richard G. Fox (ed.): Recapturing anthropology: Working in the present, 1991. Santa Fe: School of American Research. Sidene 137-162 (26 s).

Asad, Talal: "Introduction" i Talal Asad (ed.): Anthropology and the Colonial Encounter, 1973. Ondon: Ithaca Press. Sidene 9-19 (11 s).

Boas, Franz: "The limitations of the Comparative method of Anthropology" i Franz Boas (ed.): Race, Language and Culture, 1940 [1896]. New York: The Free Press. Sidene 270-280 (11 s).

Geertz, Clifford: "Thick description: Toward an interpretive theory of culture" i  Clifford Geertz (ed.) The Interpretation of Cultures, 1973. New York: Basic Books, Sidene 3-30 (27 s).

Gluckman, Max: "Anthropological Problems arising from the African Industrial Revolution" i Aidan Southall (ed.): Social Change in Modern Africa, 1961. London. Sidene 67-82 (16 s).

Godelier, Maurice: "'Salt Currency’ and the Circulation of Commodities Among the Baruya of New Guinea" i George Dalton (ed.): Anthropological Studies, 7, 1971. Washington, D.C.: American Anthropological Association. Sidene 52-73 (22 s).

Levi-Strauss, Claude: "Kategorier, elementer, arter, tall" i C. Lévi-Strauss (ed.): Den ville tanke, 2002 [1962]. Oslo: Spartacus. Sidene 160-184 (18 s).

Malinowski, Bronislaw: "Introduction. The subject, method and scope of this inquiry", i Malinowski (ed.) Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea, 1922. London: Routledge & Kegan Paul. Sidene 1-25 (25 s).

Marcus, George E. & Michael Fischer: “Conveying Other Cultural Experience: The Person, Self, and Emotions”, i George F. Marcus & Michael Fischer (eds.): Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences, 1986. Sidene 45-77 (34 s)

Strathern, Marilyn: "Making incomplete" i Vigdis Broch-Due, Ingrid Rudie and Tone Bleie (eds.): Carved Flesh - Cast Selves. Gendered Symbols and Social Practices, 1993. Berg, Oxford. Sidene 41-51 (11 s).

Wolf, Eric R: “Modes of production”, i Wolf (ed.): Europe and the People without History, 1982. Berkeley/Los Angeles/London: California University Press. Sidene 73-101.

Merknad vedr kompendiet: Kapitlet til Douglas er IKKE pensum, altså denne:: Douglas, Mary: “Institutions of the third kind: British and Swedish Labour Markets Compared”

Online artikler

Bateson, Gregory: "The cybernetics of 'self': a theory of alcoholism", Steps to an ecology of mind, 2000. Chicago: University of Chicago. Sidene 440-456 (17 s). online

Bourdieu, Pierre: “On Symbolic Power” (1991), i Thomas Hylland Eriksen (red.): Sosialantropologiske grunntekster, 2001. Sidene 337-344 (8 s). online

Bloch, Maurice: “Language, Anthropology, and Cognitive Science”, i Robert Borofsky (ed.): Assessing Cultural Anthropology, 1994 sidene 276-283. Finnes online i dette tidsskriftet: MAN, June, 1991, Vol.26 (2), 183-193. jstor.org

Clifford, James (1983): "On Ethnographic Authority", Representations, No. 2 (Spring, 1983), pp. 118-146. jstor.org

Dumont, Louis: "'On value, modern and nonmodern", i Essays on individualism, 1986. Chicago: University of Chicago Press.Sidene 234-268 (35 s). chapter

Douglas, Mary: "Styggedommene I tredje Mosebok" i Mary Douglas: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, 1997. Oslo: Pax Forlag. Sidene 56-70 (15 s). online

Leach, E.R: "Introduction: Rethinking anthropology" i Series: London School of Economics, Monographs on Social Anthropology, No. 22. ix 143 pp, 1961. London: Athlone Press. Sidene 1-21 (20 s). athlonepress

Ortner, Sherry: “Theory in Anthropology since the Sixties”, i Comparative Studies in Society and History, 1984. Vol.26 (1). Sidene 126-166 (41 s). jstor.org

Radcliffe-Brown, A. R: “The Mother’s Brother in South Africa” (1963), i Hylland Eriksen, Thomas (red.): Sosialantropologiske grunntekster, 2001. Sidene 35-51 (22 s).  LAST OPP PDF

Steward, Julian H.: “Multilinear Evolution: Evolution and Process”, i Julian Steward: Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution, 1979. Urbana/Chicago/London: University of Illinois Press. Sidene 11-29 (19 s).LAST OPP PDF 

Stocking, George W. Jr.: “The Ethnographer’s Magic: Fieldwork in British Anthropology from Tylor to Malinowski”, i George W. Stocking, Jr.: Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork, 1983. Sidene 70-121 (52 s). LASTES NED FRA FRONTER

Sørum, Arve: “Sosialantropologisk grunnvoller” I Finn Sivert Nielsen og Olaf Smedal (red): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien, 2000. Oslo: Fagbokforlaget. Sidene11-47 (38 s). E-bok Nasjonalbiblioteket

Turner, Victor: "Midt i mellom. Liminalfasen i overgangsriter" i Arnold van Gennep: Rites de Passage. Overgangsriter, 1999 [1967]. Oslo: Pax forlag. Sidene 131-145 (14 s).  DIGI-Bok Nasjonalbiblioteket du blar ved å klikke med musetasten

Wolf, Eric R: “Europe, Prelude to Expansion”, i Europe and the People without History, 1982. Berkeley/Los Angeles/London: California University Press. Sidene 101-125. LAST OPP PDF

Yanagisako, Sylvia & Carol Delaney: “Naturalizing Power”, I Yanagisako, Sylvia & Carol Delaney (eds.): Naturalizing Power 1995. New York/London: Routledge. Sidene 1-22 (22 s). LASTES NED FRA FRONTER

Forslag til videre lesning: last opp pdf-dokument

 

Publisert 29. okt. 2015 13:21 - Sist endret 1. feb. 2016 11:08