Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Antropologiens historie.

Tid: 31. mai kl. 09:00 (5 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 21:22