Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT1100 - Høst 2008

Angående pensum: på grunn av kursets omfang skal pensumssiden gjelde og ikke det som står om lesning på detaljert undervisningsplan.

1. okt. 2008 16:49