Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT1101 - Høst 2010

Sensur på skoleeksamen: sensur på ordinær skoleeksamen er offentliggjort i StudentWeb i dag, 15. desember.

15. des. 2010 19:54

Om skoleeksamen: Det blir spørsmål fra både allmenn del og regionalt fordypningsområde på eksamen. De to delene blir omtrent like store og dere må bestå spørsmål fra begge delene for å bestå eksamen. Husk å skrive på omslagsarket til skoleeksamenen hvilket regionalt fordypningsområde dere har valgt. Lykke til!

19. nov. 2010 07:40

Evalueringsskjema er sendt ut til alle på e-post. Siden det er første gang dette emnet gis er det spesielt viktig at så mange som mulig gir tilbakemeldinger om hvordan de opplevde undervisningen. Evalueringsskjema for SOSANT1101

16. nov. 2010 15:03